Specjaliści i kadra kierownicza

Człowiek uczy się przez całe życie Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oznacza dla L&R inwestycję w przyszłość każdego indywidualnego pracownika i, co się z tym wiąże, w przyszłość firmy. Oprócz wdrażania do pracy nowych specjalistów i kadry kierowniczej na początkowym etapie ich pracy, L&R Academy stale oferuje paletę działań wewnętrznych i zewnętrznych, służących podnoszeniu kwalifikacji, ponieważ ukierunkowane kształcenie ustawiczne oraz nabywanie wiedzy przez całe życie są kluczowymi czynnikami do rozwoju osobistego i osiągnięcia osobistego sukcesu.

Długoterminowa perspektywa

 

Jako koncern działający na światowych rynkach, L&R oferuje swoim pracownikom interesujące wyzwania i różnorodne możliwości, w tym także na szczeblu międzynarodowym. Z uwagi na to, że istotne miejsce w naszej strategii firmy zajmuje rozwój osobisty, wspieramy naszych pracowników w celu stworzenia młodej kadry kierowniczej i przydzielamy im zadania zgodnie z ich osobistymi predyspozycjami. Rezultatem tego jest wieloletnia współpraca, która jest korzystna dla obu stron.

Jako atrakcyjny pracodawca, L&R oferuje pewne stanowiska pracy, a w związku ze strategią nieustannego rozwoju, silne perspektywy na przyszłość dla swoich pracowników. Zgodnie z różnorodnymi zadaniami i zakresem odpowiedzialności oferujemy świadczenia socjalne i wsparcie związane ze stanowiskiem pracy — uczciwą ofertę dla naszych pracowników przyczyniającą się do dalszego rozwoju osobistego.

„Dobry” produkt

 

Dobro człowieka stoi w L&R na pierwszym miejscu. Wyroby medyczne i do pielęgnacji zawsze niosą za sobą przesłanie „służby” dla dobra człowieka i społeczeństwa. Nie jesteśmy producentem dóbr konsumpcyjnych, tylko oferujemy rozwiązania, które ułatwiają życie zarówno pacjentom, jak i specjalistycznemu personelowi medycznemu. Produkty L&R służą między innymi do redukcji bólu oraz przyspieszenia i poprawy przebiegu leczenia ran pacjentów.

Jako specjaliści i kadra kierownicza L&R Państwo także mogą mieć swój wkład i uczynić coś dla dobra ludzi.

Państwa możliwości u nas

 

Nasi pracownicy mają do wyboru różne ścieżki kariery, np. jako specjaliści lub kadra kierownicza. W ramach L&R Academy umożliwiamy indywidualne wsparcie i rozwój kadry zarządzającej.

Wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Szukacie Państwo wyzwań i wsparcia? Jeśli tak, zapraszamy do przesłania aplikacji przez nasz portal pracy. W przypadku ogólnej aplikacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jeśli pragną Państwo ubiegać się o konkretne stanowisko, proszę podać w aplikacji numer identyfikacyjny stanowiska, którym są Państwo zainteresowani.