Koncepcja zrównoważonego rozwoju L&R

Już dziś myślimy o przyszłych pokoleniach

L&R oferuje produkty i usługi w zakresie opieki zdrowotnej, zatem dobro człowieka jest dla nas priorytetem. Jesteśmy przekonani, że właściwa postawa pozytywnie wypływa na wyniki całego przedsiębiorstwa. Przyczynia się ona do minimalizacji ryzyka, zwiększenia korzyści wynikających z konkurencyjności i wzmacnia reputację firmy. To credo odzwierciedla się w całej strukturze zarządzania naszym przedsiębiorstwem: Społeczne działanie, które charakteryzuje się odpowiedzialnością za nasze środowisko naturalne, jest dla nas oczywiste.

Wspólnie w ramach naszego przedsiębiorstwa dokładamy wszelkich starań, aby chronić i zachować środowisko, w którym żyjemy i pracujemy. Naszym zadaniem jest tworzenie produktów, które uwzględniają dobro ludzkie oraz dobro naszego środowiska naturalnego w takiej samej mierze, jak naszą odpowiedzialność społeczną, czy też sukces finansowy.

Tutaj można znaleźć nasze deklaracje na temat zrównoważonego rozwoju w zakresie społecznym i ekologicznym.