Zakup i zamówienie

Istotny komponent w łańcuchu tworzenia wartości

Zastosowanie surowców wysokiej jakości w dużej mierze zapewnia jakość naszej pracy i naszych produktów. Pragniemy zachwycać naszych klientów naszymi pomysłami i wyjątkowymi produktami także w przyszłości. Dlatego też wyjątkowo starannie dokonujemy wyboru i kwalifikacji dostawców; stąd stawiamy na wydajnych i niezawodnych dostawców, którzy nieustannie pracują z nami nad ulepszaniem naszych produktów i procesów. Dzięki nowym technologiom, innowacyjnym pomysłom i wykształconej świadomości kosztów tworzymy podstawę dla wspólnego sukcesu. Nasza partnerska współpraca jest warunkiem dla nieustannej optymalizacji odnośnych wskaźników wydajności, jakości produktów, kosztów, czasu i usług w łańcuchu tworzenia wartości.

Wymagania względem naszych dostawców:

  • udokumentowane kompetencje w zakresie jakości, technologii i innowacyjności
  • konkurencyjna wydajność i warunki wydajności także w międzynarodowym środowisku
  • aktywny system zarządzania jakością
  • wiodąca organizacja i aktywna komunikacja
  • zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z najnowocześniejszymi aspektami ekologicznymi i społecznymi

Zaopatrujemy się na rynkach międzynarodowych, przy czym przyświeca nam cel ustanowienia z naszymi dostawcami partnerskiej współpracy z perspektywą długofalową, która może zapewnić nieustannie wysoką jakość i konkurencyjność na poziomie międzynarodowym. Udaje nam się to dzięki wiedzy technologicznej wyspecjalizowanych sprzedawców w połączeniu z zaangażowaniem pracowników na szczeblu narodowym i międzynarodowym. Nasi dostawcy pochodzą z różnych branż i regionów. Są to przedsiębiorstwa o różnej wielkości, ponieważ ich siła ekonomiczna nie stanowi tutaj czynnika decyzyjnego. O wiele ważniejsza jest dla nas długoterminowa współpraca, oparta na wzajemnym szacunku i niezawodności. Dla L&R ważne jest także, aby filozofia naszych partnerów odpowiadała naszym wartościom etycznym i odpowiedzialnemu zarządzaniu zasobami.

Oczekujemy od naszych partnerów handlowych więcej niż tylko dostarczenia wiodących produktów, materiałów i usług. Są oni dla nas ważnymi punktami kontaktowymi na rynkach międzynarodowych i partnerami w procesie wspólnego skutecznego opracowywania produktów i nieustannego ich ulepszania.