Produkcja L&R: Najlepsza praktyka w branży

Dzięki wyjątkowemu know-how w zakresie technologii i procesów

Wysoki poziom know-how w zakresie wytwarzania i technologii umożliwia terminowe, ekonomiczne i wysokojakościowe oddanie produktów L&R do dyspozycji naszych klientów.

Nasze zakłady produkcyjne są punktem odniesienia w branży. Ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych, angażująca aktywnie pracowników poprzez ciągłe podnoszenie jakości przedsiębiorstwa i produktów oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa, zapewnia, że organizacja może szybko, skutecznie i elastycznie reagować na zmieniające się wymagania międzynarodowych rynków. Naszym celem zawsze przy tym jest jak najlepsza optymalizacja łańcucha tworzenia wartości.

Dlatego też procesy planowania dyspozycyjności i produkcji są ukierunkowane na krótkie długości cyklu.

Całościowy system IT, obejmujący wszystkie zakłady produkcyjne, gwarantuje efektywne planowanie i zarządzanie procesami na całym świecie. Zakłady produkcyjne w obrębie strategii koncernu są ukierunkowane zgodnie z priorytetami produkcyjnymi i technologicznymi, systematycznie integrując centra rozwoju L&R w zależności od priorytetów danego zadania. Strategiczne i geograficzne powiązanie etapów tworzenia i produkcji w jednym miejscu zapewnia szybki i skuteczny rozwój, osiągający najlepsze wyniki.

Know-how w zakresie produkcji obejmuje nie tylko przeróbkę specjalnych tekstyliów i włókien oraz działania związane z procesami chemiczno-biologicznymi, ale także procesy produkcyjne w sterylnych warunkach. Szczególną cechą charakterystyczną produkcji L&R jest wysoka kompetencja w zakresie opracowywania własnych technologii produkcji. Zapewnia ona oszczędność wartościowego czasu w toku tworzenia produktów i rozwiązań.