Pracownicy

Nasz najważniejszy kapitał

Każdy pracownik L&R pracuje nad realizacją wspólnego celu: wsparcie i ochrona zdrowia ludzkiego.

Ten jeden wielki cel jest osiągany poprzez wiele pojedynczych sukcesów. Dzięki temu dzień za dniem wdrażamy filozofię naszej firmy. Uczciwe warunki pracy, etyka handlowa, odpowiedzialność za nasze środowisko naturalne i zrównoważona gospodarka zasobami nie są przy tym jedynie pustymi frazesami, tylko integralną częścią naszego dnia codziennego i naszej filozofii. Podstawowym warunkiem jest zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.

Świadomie inwestujemy w zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i w tym zakresie należymy do wiodących przedsiębiorstw w branży. Oferujemy naszym pracownikom bezpieczeństwo i możliwości rozwoju, jakie gwarantuje międzynarodowe przedsiębiorstwo, nie lekceważąc przy tym potrzeb i potencjału żadnego z nich.

Oferujemy im szanse do rozwoju, wolną przestrzeń i obdarzamy ich szacunkiem. W zamian oczekujemy odpowiedzialnego działania, osiągnięć i profesjonalizmu.

Pragniemy wspólnie wzrastać w sposób zrównoważony i przykładamy dużą wagę do doboru naszych pracowników. Inwestujemy w ukierunkowany sposób w program szkoleniowy i edukacyjny. Nasz szacunek względem pracowników znajduje odzwierciedlenie we wzajemnych stosunkach, uznaniu inicjatywy i wyników, jasnym feedbacku i konkretnym wsparciu.