Jakość

Z przekonania wiodąca jakość potwierdzona certyfikatem

Szczególnie, jeśli chodzi o wyroby medyczne L&R, ich wiodąca jakość tworzy podstawę do zaufania i bezpieczeństwa zarówno ze strony użytkownika, jak i pacjenta. Zarządzanie jakością w L&R jest obszarem, który podlega nieustannemu i aktywnemu rozwojowi. Dlatego też koncern pracuje wyłącznie w oparciu o zdefiniowane standardy oraz sprawdzone surowce, części dodatkowe, komponenty i usługi.

Know-how w zakresie rozwoju i produkcji, doskonała kontrola jakości i dopracowane technologie to mocne strony L&R. Dzięki połączeniu sprawdzonych rozwiązań z nowymi tworzymy produkty przyjazne dla użytkownika. Niezwykle istotne są tutaj dwa aspekty: bezpieczeństwo i jakość.

L&R pracuje w oparciu o system zarządzania jakością, który zyskał międzynarodową aprobatę i został potwierdzony certyfikatem. W związku z tym, zarówno podczas produkcji jak i dystrybucji wyrobów medycznych przestrzegamy specjalnych norm i praw o międzynarodowym zasięgu. Tylko te produkty, które odpowiadają międzynarodowym wymogom, są odpowiednio oznaczane (np. znakiem CE) i dopuszczane do obrotu. Wykraczając poza te niezwykle wymagające ramy ustawowe ustanowiliśmy daleko idące standardy wewnętrzne w całym łańcuchu tworzenia wartości. W taki sposób żaden produkt, który nie przeszedł przez obszerną kontrolę jakości, nie opuści naszego zakładu produkcyjnego.

Przejmowanie odpowiedzialności — dla nas ważna jest jakość

Wszyscy pracownicy L&R są zobowiązani do aktywnego dbania o jakość procesów, produktów i usług w zakresie własnego środowiska pracy. Wspieranie świadomości jakości i odpowiedzialności jest w L&R zadaniem leżącym w gestii kierownictwa. Do zadań kierownictwa należy zapewnienie, aby polityka jakości przedsiębiorstwa i związane z tym systemy komunikowały się ze sobą i były rozumiane. Ciągłe kształcenie lub podnoszenie kwalifikacji i proces ulepszania silnie zakorzeniony we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa przyczyniają się także do wzrostu świadomości odpowiedzialności i motywacji pracowników.

Optymalizacja poprzez badania i usługi

Ponadto L&R na bieżąco prowadzi liczne badania kliniczne i studia przypadków w celu optymalizacji produktów i konceptów terapeutycznych względem swoich klientów. Dla L&R także jakość usług odgrywa istotną rolę. Klienci mają do dyspozycji licznych wysoce kompetentnych konsultantów, co gwarantuje indywidualne podejście.