Badania i innowacje

W poszukiwaniu tego, co najlepsze

Nasze własne działania w zakresie badań i rozwoju tworzą podstawę wieloletniego sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Nasze inwestycje w liczne badania z jednej strony przyczyniają się do tworzenia nowych produktów, z drugiej zaś do optymalizacji sprawdzonych już koncepcji. Przy czym naszym celem niezmiennie pozostaje odnalezienie najlepszego rozwiązania dla pacjentów i użytkowników.

Ich indywidualne potrzeby zaspokajamy dokładnie dopasowanymi rozwiązaniami. Innowacyjność oznacza dobre dopasowanie do potrzeb klienta.

Celem działań L&R w zakresie rozwoju jest nieustanne tworzenie lepszych produktów, które odpowiadają wymogom ekonomicznym i ekologicznym. Dlatego też L&R prowadzi badania, mające na celu określenie zmieniających się potrzeb lekarzy i personelu medycznego, przy czym szczególną uwagę poświęca potrzebom społecznym. W naszej działalności rozwojowo-badawczej bierzemy także pod uwagę wpływ na środowisko naturalne. Uważamy, że naszym zadaniem jest oferowanie klientom na całym świecie produktów i usług prostych w zastosowaniu oraz atrakcyjnych pod względem cenowym. Stąd też angażujemy nasze spółki zależne i jednostki partnerskie na całym świecie w proces opracowywania produktów, zapewniając tym samym naszym produktom światowy sukces.

Prowadzi nas do tego nasze przekonanie, że rozwiązanie musi być całościowe, abyśmy zapewnić skuteczność w perspektywie długoterminowej. Potrzeby w zakresie pielęgnacji są tak samo ważne jak efektywność leczenia. Aby osiągnąć najlepsze wyniki i sprostać wymaganiom ekonomicznym, L&R pracuje w międzynarodowych centrach rozwoju. Nasza uwaga koncentruje się na bezpieczeństwie i korzyściach wynikających dla naszych klientów i pacjentów.

Kolejnym elementem, który przyczynia się do sukcesu naszych działań, jest intensywny dialog prowadzony przez L&R z lekarzami i personelem medycznym w gabinetach lekarskich. W tym celu nasi wykwalifikowani doradcy odwiedzają klientów na miejscu, wprowadzając własny proces innowacyjny. W ten sposób udaje się nam zintegrować najnowsze trendy oraz potrzeby naszych klientów z procesem tworzenia nowych produktów i dostarczyć naszym klientom informacji o udoskonalonych możliwościach leczenia. Regularnie dzielimy się naszą wiedzą specjalistyczną poprzez liczne usługi i niezależne publikacje specjalistyczne.

Tutaj można znaleźć więcej informacji o publikacjach specjalistycznych, bazujących na licznych badaniach w ramach rozwoju i optymalizacji produktów L&R.